OFERTA
Firma INSTALBUD jest firmą inżynieryjną specjalizującą się w kompleksowym wykonawstwie :

SIECI ZEWNĘTRZNE:
 • sieci kanalizacyjne
 • pompownie ścieków
 • sieci wodociągowe
 • sieci gazowe
 • sieci ciepłownicze
 • kotłownie i węzły ciepłownicze
INSTALACJE WEWNĘTRZNE:
  instalacje wodno-kanalizacyjne
 • instalacje gazowe
 • instalacje centralnego ogrzewania
 • instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne
 • instalacje chłodnicze
 • instalacje przemysłowe

Zapraszamy do współpracy
NASZE REALIZACJE
Inwestor: U.M. Złotoryja
Termin: 2007 rok
Zakres prac:
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w SP nr 1 w ZŁotoryi.
Inwestor: U.G i U.M. Przemków
Termin: 2003 rok
Zakres prac:
Budowa sieci i przyłączy kanalizacji grawitacyjnej, przepompownie ścieków w Przemkowie.
WSZYSTKIE REALIZACJE