OFERTA
Firma INSTALBUD jest firmą inżynieryjną specjalizującą się w kompleksowym wykonawstwie :

SIECI ZEWNĘTRZNE:
 • sieci kanalizacyjne
 • pompownie ścieków
 • sieci wodociągowe
 • sieci gazowe
 • sieci ciepłownicze
 • kotłownie i węzły ciepłownicze
INSTALACJE WEWNĘTRZNE:
  instalacje wodno-kanalizacyjne
 • instalacje gazowe
 • instalacje centralnego ogrzewania
 • instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne
 • instalacje chłodnicze
 • instalacje przemysłowe

Zapraszamy do współpracy
NASZE REALIZACJE
Inwestor: Elpak Ustronie
Termin: 2014 rok
Zakres prac:
Budowa stacji elektroenergetycznej 110/120 "USTRONIE" w Lubinie - kompleksowe wykonawstwo sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz instalacji sanitarnych wewnętrznych.
Inwestor: Trafo
Termin: 2014 rok
Zakres prac:
Budowa przepompowni północnej dla składowiska odpadów poflotacyjnych "Żelazny Most" - kompleksowe wykonawstwo instalacji wentylacji mechanicznej.
WSZYSTKIE REALIZACJE