OFERTA
Firma INSTALBUD jest firmą inżynieryjną specjalizującą się w kompleksowym wykonawstwie :

SIECI ZEWNĘTRZNE:
 • sieci kanalizacyjne
 • pompownie ścieków
 • sieci wodociągowe
 • sieci gazowe
 • sieci ciepłownicze
 • kotłownie i węzły ciepłownicze
INSTALACJE WEWNĘTRZNE:
  instalacje wodno-kanalizacyjne
 • instalacje gazowe
 • instalacje centralnego ogrzewania
 • instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne
 • instalacje chłodnicze
 • instalacje przemysłowe

Zapraszamy do współpracy
NASZE REALIZACJE
Inwestor: Urząd Miasta Legnica
Termin: 2009 rok
Zakres prac:
Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb dzieci i młodzieSy przy stadionie im. Orła Białego w Legnicy - Sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociagowej
Inwestor: SANDEN MANUFACTURING Poland
Termin: 2007 rok
Zakres prac:
Budowa instalacji wody lodowej w hali przemysłowej SANDEN MANUFACTURING w Polkowicach.
WSZYSTKIE REALIZACJE