OFERTA
Firma INSTALBUD jest firmą inżynieryjną specjalizującą się w kompleksowym wykonawstwie :

SIECI ZEWNĘTRZNE:
 • sieci kanalizacyjne
 • pompownie ścieków
 • sieci wodociągowe
 • sieci gazowe
 • sieci ciepłownicze
 • kotłownie i węzły ciepłownicze
INSTALACJE WEWNĘTRZNE:
  instalacje wodno-kanalizacyjne
 • instalacje gazowe
 • instalacje centralnego ogrzewania
 • instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne
 • instalacje chłodnicze
 • instalacje przemysłowe

Zapraszamy do współpracy
NASZE REALIZACJE
Inwestor: WPEC Legnica
Termin: 2011 rok
Zakres prac:
Budowa sieci cieplnej w ulicy Topolowej w Lubinie - 3162 m
Inwestor: COBEX
Termin: 2003 rok
Zakres prac:
Instalacje i urządzenia wod-kan, instalacje c.o. i ciepła technologicznego, instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, węzły cieplne c.o. i c.w. w sali sportowej, odwodnienie boiska, przy Zespole Szkół Integracyjnych w Legnicy.
WSZYSTKIE REALIZACJE