OFERTA
Firma INSTALBUD jest firmą inżynieryjną specjalizującą się w kompleksowym wykonawstwie :

SIECI ZEWNĘTRZNE:
 • sieci kanalizacyjne
 • pompownie ścieków
 • sieci wodociągowe
 • sieci gazowe
 • sieci ciepłownicze
 • kotłownie i węzły ciepłownicze
INSTALACJE WEWNĘTRZNE:
  instalacje wodno-kanalizacyjne
 • instalacje gazowe
 • instalacje centralnego ogrzewania
 • instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne
 • instalacje chłodnicze
 • instalacje przemysłowe

Zapraszamy do współpracy
NASZE REALIZACJE
Inwestor: WPEC Legnica
Termin: 2011 rok
Zakres prac:
Budowa sieci cieplnej w ulicy Moniuszki w Głogowie - 666 m
Inwestor: Gmina Strzegom
Termin: 2006 rok
Zakres prac:
Kanalizacja sanitarna we wsi Graniczna z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Strzegomiu.
WSZYSTKIE REALIZACJE