OFERTA
Firma INSTALBUD jest firmą inżynieryjną specjalizującą się w kompleksowym wykonawstwie :

SIECI ZEWNĘTRZNE:
 • sieci kanalizacyjne
 • pompownie ścieków
 • sieci wodociągowe
 • sieci gazowe
 • sieci ciepłownicze
 • kotłownie i węzły ciepłownicze
INSTALACJE WEWNĘTRZNE:
  instalacje wodno-kanalizacyjne
 • instalacje gazowe
 • instalacje centralnego ogrzewania
 • instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne
 • instalacje chłodnicze
 • instalacje przemysłowe

Zapraszamy do współpracy
NASZE REALIZACJE
Inwestor: U.M. Jawor
Termin: 2011 rok
Zakres prac:
Remont płyty rynku w Jaworze - Budowa kanalizacji w ulicy Legnickiej, Staromiejskiej, Chrobrego - fi200-fi500 - 4000 m
Inwestor: U.M. Legnica
Termin: 2006 rok
Zakres prac:
Modernizacja ulicy Najświętszej Marii Panny w Legnicy - kanalizacja deszczowa.
WSZYSTKIE REALIZACJE