OFERTA
Firma INSTALBUD jest firmą inżynieryjną specjalizującą się w kompleksowym wykonawstwie :

SIECI ZEWNĘTRZNE:
 • sieci kanalizacyjne
 • pompownie ścieków
 • sieci wodociągowe
 • sieci gazowe
 • sieci ciepłownicze
 • kotłownie i węzły ciepłownicze
INSTALACJE WEWNĘTRZNE:
  instalacje wodno-kanalizacyjne
 • instalacje gazowe
 • instalacje centralnego ogrzewania
 • instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne
 • instalacje chłodnicze
 • instalacje przemysłowe

Zapraszamy do współpracy
NASZE REALIZACJE
Inwestor: Urzad Miasta Polkowice
Termin: 2005 rok
Zakres prac:
Modernizacja obiektów sportowych przy Gimnazjum nr 1 w Polkowicach.
Inwestor: U.M. Chojnów
Termin: 2004 rok
Zakres prac:
Wymiana instalacji c.o. z grzejnikami i węzła cieplnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie.
WSZYSTKIE REALIZACJE