OFERTA
Firma INSTALBUD jest firmą inżynieryjną specjalizującą się w kompleksowym wykonawstwie :

SIECI ZEWNĘTRZNE:
 • sieci kanalizacyjne
 • pompownie ścieków
 • sieci wodociągowe
 • sieci gazowe
 • sieci ciepłownicze
 • kotłownie i węzły ciepłownicze
INSTALACJE WEWNĘTRZNE:
  instalacje wodno-kanalizacyjne
 • instalacje gazowe
 • instalacje centralnego ogrzewania
 • instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne
 • instalacje chłodnicze
 • instalacje przemysłowe

Zapraszamy do współpracy
NASZE REALIZACJE
Inwestor: U. M. Kąty Wrocławskie
Termin: 2010 rok
Zakres prac:
Budowa sieci kanaliazacji sanitarnej w miejscowoœci Małkowice - 12000 m
Inwestor: UMiG Kąty Wrocławskie
Termin: 2010 rok
Zakres prac:
Budowa sieci wodociągowej w miejscowosci Smolec wraz z przylaczami - 1500 m
WSZYSTKIE REALIZACJE