OFERTA
Firma INSTALBUD jest firmą inżynieryjną specjalizującą się w kompleksowym wykonawstwie :

SIECI ZEWNĘTRZNE:
 • sieci kanalizacyjne
 • pompownie ścieków
 • sieci wodociągowe
 • sieci gazowe
 • sieci ciepłownicze
 • kotłownie i węzły ciepłownicze
INSTALACJE WEWNĘTRZNE:
  instalacje wodno-kanalizacyjne
 • instalacje gazowe
 • instalacje centralnego ogrzewania
 • instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne
 • instalacje chłodnicze
 • instalacje przemysłowe

Zapraszamy do współpracy
NASZE REALIZACJE
Inwestor: Urząd Miasta Legnica
Termin: 2008 rok
Zakres prac:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Guminskiego w Legnicy
Inwestor: RTBS Lubin
Termin: 2008 rok
Zakres prac:
Kompleksowe wykonastwo sieci i instalacji sanitarnych w budynku nr 4 przy ul. Zwierzyckiego w Lubinie - 48 mieszkań.
WSZYSTKIE REALIZACJE