OFERTA
Firma INSTALBUD jest firmą inżynieryjną specjalizującą się w kompleksowym wykonawstwie :

SIECI ZEWNĘTRZNE:
 • sieci kanalizacyjne
 • pompownie ścieków
 • sieci wodociągowe
 • sieci gazowe
 • sieci ciepłownicze
 • kotłownie i węzły ciepłownicze
INSTALACJE WEWNĘTRZNE:
  instalacje wodno-kanalizacyjne
 • instalacje gazowe
 • instalacje centralnego ogrzewania
 • instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne
 • instalacje chłodnicze
 • instalacje przemysłowe

Zapraszamy do współpracy
NASZE REALIZACJE
Inwestor: U.G. Krotoszyce
Termin: 1996 rok
Zakres prac:
Budowa sieci wody i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków we wsi Kościelec.
Inwestor: Urząd Miasta Legnica
Termin: 2010 rok
Zakres prac:
Rewitalizacja w rejonie ulic B. Chrobrego i H. Poboznego - Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodocišgowej - 1500 m.
WSZYSTKIE REALIZACJE