OFERTA
Firma INSTALBUD jest firmą inżynieryjną specjalizującą się w kompleksowym wykonawstwie :

SIECI ZEWNĘTRZNE:
 • sieci kanalizacyjne
 • pompownie ścieków
 • sieci wodociągowe
 • sieci gazowe
 • sieci ciepłownicze
 • kotłownie i węzły ciepłownicze
INSTALACJE WEWNĘTRZNE:
  instalacje wodno-kanalizacyjne
 • instalacje gazowe
 • instalacje centralnego ogrzewania
 • instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne
 • instalacje chłodnicze
 • instalacje przemysłowe

Zapraszamy do współpracy
NASZE REALIZACJE
Inwestor: Gmina Legnickie Pole
Termin: 1996 rok
Zakres prac:
Wykonanie sieci rozdzielczej wody wraz z przyłączami do budynków we wsi Kłębanowice.
Inwestor: Polanka
Termin: 2014 rok
Zakres prac:
Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla Polanka w Polkowicach.
WSZYSTKIE REALIZACJE