OFERTA
Firma INSTALBUD jest firm± inżynieryjn± specjalizuj±c± się w kompleksowym wykonawstwie :

SIECI ZEWNĘTRZNE:
 • sieci kanalizacyjne
 • pompownie ¶cieków
 • sieci wodoci±gowe
 • sieci gazowe
 • sieci ciepłownicze
 • kotłownie i węzły ciepłownicze
INSTALACJE WEWNĘTRZNE:
  instalacje wodno-kanalizacyjne
 • instalacje gazowe
 • instalacje centralnego ogrzewania
 • instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne
 • instalacje chłodnicze
 • instalacje przemysłowe

Zapraszamy do współpracy
NASZE REALIZACJE
Inwestor: LISP
Termin: 2013 rok
Zakres prac:
Rozdbudowa zakładu Lesaffre Ingredients Service Polska w Legnicy - kompleksowe wykonawstwo sieci i instalacji sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, ppoż. Budowa przepompowni przeciwpożarowej.
Inwestor: U. M. K±ty Wrocławskie
Termin: 2012 rok
Zakres prac:
Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie - etap II. Budowa kanalizacji w miejscowościach : Kębłowice, Wszemiłowice-Jurczyce, Samotwór. Długość sieci - 8640 m, przepompownie ścieków - 11 szt.
WSZYSTKIE REALIZACJE