OFERTA
Firma INSTALBUD jest firmą inżynieryjną specjalizującą się w kompleksowym wykonawstwie :

SIECI ZEWNĘTRZNE:
 • sieci kanalizacyjne
 • pompownie ścieków
 • sieci wodociągowe
 • sieci gazowe
 • sieci ciepłownicze
 • kotłownie i węzły ciepłownicze
INSTALACJE WEWNĘTRZNE:
  instalacje wodno-kanalizacyjne
 • instalacje gazowe
 • instalacje centralnego ogrzewania
 • instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne
 • instalacje chłodnicze
 • instalacje przemysłowe

Zapraszamy do współpracy
NASZE REALIZACJE
Inwestor: Termal2014
Termin: 2014 rok
Zakres prac:
Budowa magistrali ciepłowniczej, rozdzielczych sieci cieplnych i przyłączy cieplnych w ramach projektu : Budowa sieci dystrybucji ciepła przez TERMAL S.A. w Lubinie w rejonie ulicy Krupińskiego, osiedla Wyżykowskiego, oraz osiedla Ustronie IV". Całkowita długość rurociągów magistralnych - 2400 m, całkowita długość rurociągów rozdzielczych - 9200 m.
Inwestor: WPEC Legnica
Termin: 2011 rok
Zakres prac:
Budowa sieci cieplnej w ulicy Pawiej w Lubinie - 1020 m
WSZYSTKIE REALIZACJE