OFERTA
Firma INSTALBUD jest firmą inżynieryjną specjalizującą się w kompleksowym wykonawstwie :

SIECI ZEWNĘTRZNE:
 • sieci kanalizacyjne
 • pompownie ścieków
 • sieci wodociągowe
 • sieci gazowe
 • sieci ciepłownicze
 • kotłownie i węzły ciepłownicze
INSTALACJE WEWNĘTRZNE:
  instalacje wodno-kanalizacyjne
 • instalacje gazowe
 • instalacje centralnego ogrzewania
 • instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne
 • instalacje chłodnicze
 • instalacje przemysłowe

Zapraszamy do współpracy
NASZE REALIZACJE
Inwestor: suszarnia
Termin: 2015 rok
Zakres prac:
Budowa suszarni osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Legnicy - projekt i budowa sieci sanitarnych - sieci cieplnej odzysku z kogerancji, sieci cieplnej odzysku z suszarni, sieci biogazu, sieci gazu ziemnego, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej. Budowa instalacji oleju termicznego, instalacji ciepła technologicznego, instalacji wody technologicznej, instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz wod-kan.
Inwestor: PWiK Bolesławiec
Termin: 2003 rok
Zakres prac:
Wymiana sieci wodociągowej z rur stalowych na rury PCV przy ul. Tadeusza Kościuszki w Bolesławcu.
WSZYSTKIE REALIZACJE